LYST PÅ FØRERKORT PÅ MOPED?

Du må ha gjennomført trafikalt grunnkurs, før du kan begynne på mopedlappen. Trafikalt grunnkursbevis og legitimasjon må medbringes når du skal kjøre. Mopedkurset er på 14 timer fordelt over 3 dager.

MOPEDKURS - DAG 1

Første dag på mopedkurset er en 4 timers økt i kjøregård. Du skal lære å beherske mopeden teknisk. Du får låne moped og kjøreutstyr av oss når du tar mopedlappen ved vår trafikkskole.

MOPEDKURS - DAG 2

Andre dagen av mopedkurset går over 6 timer, og omhandler trafikal kjøring. Det kjøres i grupper på inntil 3 elever, og det jobbes med å lære seg trafikale ferdigheter.

MOPEDKURS - DAG 3

Dagen er på 4 timer og på siste dag av mopedkurset skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. Selvstendige avgjørelser står i fokus. Du skal ha 3 timer øving i å kjøre både i tettbygd strøk og på landeveg, velge kjøreruter som er sikre og til minst mulig ulempe for andre.

Siste timen blir brukt til planlegging av kjøring, og refleksjon omkring egen erfaring og sikker kjøring med moped

MOPEDLAPPEN - TEORIPRØVE

Når hele mopedkurset er gjennomført – og registrert hos vegvesenet, kan eleven avlegge teori prøve for moped(AM146) på en trafikkstasjon. Når teoriprøven er bestått, mottar du mopedlappen. Du må være fylt 16 år for å ta teoriprøven.

Når du tar lappen ved Bittens Trafikkskole er det vårt ansvar at opplæringen du får følger forskriftene satt av Statens Vegvesen.

Bittens Trafikkskole - Den sikreste veien til førerkortet

Vi kontakter deg så fort som mulig